ประถมปลาย

ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1

ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1
19,500 บาท
15,500 บาท

ทบทวนพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นในการสอบเข้า ม.1 ทั้งหมด โดยปูความรู้ให้ใหม่หมด เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับเรียน Junior 2 ต่อไป

Junior 1 เนื้อหาพื้นฐานสรุปใจความสำคัญ
5,000 บาท
4,500 บาท

เพิ่มเติมความรู้เชิงลึกทั้งในบทที่เรียนมาก่อนแล้ว ใน Junior 1 และเสริมเนิ้อหาเพิ่มเติมอีกหลายบท เพื่อให้น้องๆ ที่พื้นฐานความรู้ที่แน่นขึ้น ใช้ในการสอบเข้า ม.1 โดยมีการจำลองการสอบ 3 ครั้ง

Junior 2 เพิ่มเติมความรู้เชิงลึก
5,000 บาท
4,500 บาท

เนื้อหาเกินหลักสูตร, วิเคราะห์โจทย์ขั้นสูง 500 ข้อ เพิ่มเติมความรู้ เพื่อใช้ในการสอบเข้าห้องกิฟท์ หรือห้องโครงการพิเศษ ที่เน้นความรู้ที่เกินหลักสูตรขึ้นไป โดยมีการสอนข้อสอบเก่าโครงการกิฟท์ของหลาย ๆ โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ พร้อมจำลองการสอบ 1 ครั้ง

Junior 3 เนื้อหาเกินหลักสูตร วิเคราะห์โจทย์ขั้นสูง 500 ข้อ
5,000 บาท
4,500 บาท

ตะลุยโจทย์ขั้นสูงทั้งแบบง่ายและแบบยาก พร้อมเฉลยละเอียดรวม 1,000 ข้อ ทั้งโจทย์ง่าย โจทย์ยาก ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบ ทุกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ก่อนสอบเข้า ม.1 โดยมีการจำลองการสอบ 5 ครั้ง

Junior 4 ตะลุยโจทย์ขั้นสูง 1,000 ข้อ
5,000 บาท
4,500 บาท

ทบทวนเนื้อหาติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง ระดับชั้น ป.6 สอบเข้า ม.1

มิดไมล์ Gifted
1,500 บาท
1,300 บาท

คอร์ส ม.ต้น

ชีววิทยาพืช

Sci 1A ชีววิทยาพืช
5,000 บาท
4,500 บาท

ฟิสิกส์ พื้นฐาน

Sci 2A ฟิสิกส์ พื้นฐาน
5,000 บาท
4,500 บาท

ฟิสิกส์ ขั้นสูง

Sci 2B ฟิสิกส์ ขั้นสูง
5,000 บาท
4,500 บาท

เคมีพื้นฐาน

Sci 3A เคมี พื้นฐาน
5,000 บาท
4,500 บาท

เคมี ขั้นสูง

Sci 3B เคมี ขั้นสูง
5,000 บาท
4,500 บาท

วิทย์กายภาพ

Sci 4A วิทย์กายภาพ
5,000 บาท
4,500 บาท

ชดเชย Sci3B ปี67

ชดเชย Sci3B ปี67
9,999 บาท

ชีววิทยาสัตว์ พื้นฐาน

Sci 5A ชีววิทยาสัตว์ พื้นฐาน
5,000 บาท
4,500 บาท

ชีววิทยาสัตว์ ขั้นสูง

Sci 5B ชีววิทยาสัตว์ ขั้นสูง
5,000 บาท
4,500 บาท

ฟิสิกส์ ม.ต้น

ปูพื้นฐานฟิสิกส์ ม.ต้น BP001

ปูพื้นฐานฟิสิกส์ ม.ต้น BP001
7,000 บาท

ฝึกฝนโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น EP001

ฝึกฝนโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น EP001
6,500 บาท

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ต้น SP001

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ต้น SP001
7,000 บาท

ดาราศาตร์ AS001

ดาราศาตร์ AS001
4,500 บาท

pre test ฟิสิกส์

pre test ฟิสิกส์ NEW
ฟรี

สอบเข้า ม.4

รวมพิชิตสอบเข้า ม.4

Sci 6 พิชิตเตรียม มหิดล

Sci 6 วิทย์พิชิต มหิฯ เตรียมฯ
8,500 บาท
6,500 บาท

สอบเข้า ม.4

พิชิต เคมี สอบเข้า ม.4 - เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ จภ วมว และ โรงเรียนชั้นนำ

พิชิต เคมี สอบเข้า ม.4 ( TU MWIT KVIS จภ วมว และโรงเรียนชั้นนำ)
2,400 บาท
2,200 บาท

พิชิต ชีวะ สอบเข้า ม.4 ( TU MWIT KVIS จภ วมว และ โรงเรียนชั้นนำ )

พิชิต ชีวะ สอบเข้า ม.4 ( TU MWIT KVIS จภ วมว และโรงเรียนชั้นนำ)
2,800 บาท
2,200 บาท

พิชิต ฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 ( TU MWIT KVIS จภ วมว และโรงเรียนชั้นนำ)

พิชิต ฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 ( TU MWIT KVIS จภ วมว และโรงเรียนชั้นนำ)
2,800 บาท
2,200 บาท

พิชิต ดาราศาสตร์ สอบเข้า ม.4 ( TU MWIT KVIS จภ วมว และโรงเรียนชั้นนำ)

พิชิต ดาราศาสตร์ สอบเข้า ม.4 ( TU MWIT KVIS จภ วมว และโรงเรียนชั้นนำ)
2,800 บาท
2,200 บาท

เก็งข้อสอบเข้า ร.ร.มหิดลฯ MW001

เก็งข้อสอบเข้า ร.ร.มหิดลฯ MW001
6,000 บาท

เก็งข้อสอบเข้า ร.ร.เตรียมฯ TU001

เก็งข้อสอบเข้า ร.ร.เตรียมฯ TU001
7,000 บาท

คอร์สข้อสอบเก่า ร.ร.มหิดลฯ+เตรียมฯ MT001

คอร์สข้อสอบเก่า ร.ร.มหิดล ร.ร.เตรียม MT001
7,500 บาท

จับเวลาทำข้อสอบเข้า ร.ร.เตรียมฯ FT001

จับเวลาทำข้อสอบเข้า ร.ร.เตรียมฯ FT001
6,000 บาท

เคมี ม.ปลาย

โปรโมชั่นเคมี ม.ปลาย ยกแพ็ค

ยกแพ็ค ม.ปลาย

ยกแพ็ค เคมี ม.ปลาย
20,000 บาท
14,500 บาท

เคมี ม.ปลาย หลักสูตรใหม่

Chem4A

Chem 4A
5,000 บาท
4,500 บาท

Chem 5A

Chem 5A
5,000 บาท
4,500 บาท

เคมี ม.4 เทอม 1 หลักสูตรใหม่

เคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
4,500 บาท
4,000 บาท

คมี ม.4 เทอม 2 หลักสูตรใหม่

เคมี ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.5 เทอม 1 หลักสูตรใหม่

เคมี ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.5 เทอม 2 หลักสูตรใหม่

เคมี ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.6 เทอม 1-2 หลักสูตรใหม่

เคมี ม.6 เทอม 1 และ 2 (หลักสูตรใหม่)
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.ปลาย หลักสูตรเตรียมอุดม

เคมี ม.4 เทอม 1 เตรียมอุดม

เคมี ม.4 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.4 เทอม 2 เตรียมอุดม

เคมี ม.4 เทอม 2 TU เตรียมอุดมฯ
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.5 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ

เคมี ม.5 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.5 เทอม 2 TU เตรียมอุดมฯ

เคมี ม.5 เทอม 2 TU เตรียมอุดมฯ
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.6 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ

เคมี ม.6 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.6 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ

เคมี ม.6 เทอม 2 TU เตรียมอุดมฯ
3,000 บาท
2,000 บาท

เคมี ม.ปลาย ทั่วไป

พบกับคอร์สเรียนออนไลน์หมวดนี้ได้เร็ว ๆ นี้

เคมี ม.ปลาย เรื่องย่อย

ปรับพื้นฐาน ม.ปลาย

ปรับพื้นฐาน ม.ปลาย
9,999 บาท

แนวโน้มตารางธาตุ

สมบัติของธาตุ (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร สสวท) PH401

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 (หลักสูตร สสวท) PH401
6,500 บาท

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 (หลักสูตร สสวท) PH402

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 (หลักสูตร สสวท) PH402
6,500 บาท

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 (หลักสูตร เตรียม) PHT402

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 (หลักสูตร เตรียม) PHT402
6,500 บาท

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 (หลักสูตร สสวท) PH502

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 (หลักสูตร สสวท) PH502
6,000 บาท

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 (หลักสูตร เตรียม) PHT502

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 (หลักสูตร เตรียม) PHT502
6,000 บาท

ชีววิทยา ม.ปลาย

โปรโมชั่นชีววิทยา ม.ปลาย ยกแพ็ค

Bio ยกแพ็ค

ยกแพ็ค ชีวะ ม.ปลาย
22,500 บาท
8,000 บาท

ชีววิทยา ม.ปลาย

Bio 4A

Bio 4A
4,500 บาท
2,000 บาท

Bio 4B

Bio 4B
4,500 บาท
2,000 บาท

Bio 5A

Bio 5A
4,500 บาท
2,000 บาท

Bio 5B

Bio 5B
4,500 บาท
2,000 บาท

Bio 6AB

Bio 6AB
4,500 บาท
2,000 บาท

ชีววิทยา ม.ปลาย เรื่องย่อย

พบกับคอร์สเรียนออนไลน์หมวดนี้ได้เร็ว ๆ นี้

เคมี IJSO

เคมี IJSO สำหรับสอบรอบแรก

เคมี IJSO
8,500 บาท
7,500 บาท

เคมี IJSO สำหรับสอบรอบ2

เคมี IJSO 2
4,500 บาท
4,000 บาท

สอวน.

เคมี สอวน.

เคมี สอวน. 1 โดย P Max สำหรับน้องๆ ที่สนใจ เคมี สอวน. เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ตรง รู้เนื้อหา รู้เทคนิค รู้ข้อสอบ ทำสำเร็จด้วยตัวเองมาแล้ว เป็นผู้แทนประเทศฯ 3 สมัยซ้อน

M100 เคมี สอวน. รอบแรก โดย P Max
8,500 บาท
7,500 บาท

เคมี สอวน. M150

M150 เคมี สอวน. รอบแรก โจทย์ยาก โดย P'Max
6,000 บาท
5,000 บาท

เนื้อหาค่าย 1 เคมี สอวน. เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ตรง รู้เนื้อหา รู้เทคนิค รู้ข้อสอบ ทำสำเร็จด้วยตัวเองมาแล้ว เป็นผู้แทนประเทศฯ 3 สมัยซ้อน

M200 (เคมี สอวน. ค่าย 1) โดย P Max
9,500 บาท
8,500 บาท

เนื้อหาค่าย 2 เคมี สอวน. เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ตรง รู้เนื้อหา รู้เทคนิค รู้ข้อสอบ ทำสำเร็จด้วยตัวเองมาแล้ว เป็นผู้แทนประเทศฯ 3 สมัยซ้อน

M300 (เคมี สอวน. ค่าย 2) โดย P Max
9,500 บาท
9,000 บาท

เคมี สอวน. 4 (TChO) โดย P Max

M400 (เคมี สอวน. TChO) โดย P Max
10,000 บาท
9,500 บาท

ชีวะ สอวน.

ชีวะ สอวน. Bio100

ชีวะ สอวน. Bio100
6,000 บาท
5,000 บาท

Bio300

Bio300
9,000 บาท
7,000 บาท

BiO500 PART A

Bio500
9,500 บาท
7,000 บาท

ฟิสิกส์ สอวน.

ฟิสิกส์ สอวน.

ฟิสิกส์ สอวน.
5,000 บาท

เลข สอวน.

เลข สอวน. MATH100

เลข สอวน. MATH100
5,000 บาท

Entrance/TCAS

Chem TCAS เคมี A-LEVEL สรุปเนื้อหาทั้งหมด เริ่มจาก 0พร้อมทำโจทย์กว่า 2,000 ข้อ

Chem TCAS เคมี A-LEVEL #Dek68
15,000 บาท
9,000 บาท

สรุปเนื้อหา Chem Entrance 1 และ 2 พร้อมทำข้อสอบเอนท์เก่า ข้อสอบPAT2 และข้อสอบวิชาสามัญ A-level ในแต่ละบท

Chem Ent PACK (แถม เคมี A-level ปี 64-65-66)
9,000 บาท
7,000 บาท

Mock Exam เคมี วิชาสามัญ ชุด 1

Mock Exam เคมี วิชาสามัญ ชุด 1
1,000 บาท
500 บาท

Mock Exam เคมี วิชาสามัญ ชุด 2

Mock Exam เคมี วิชาสามัญ ชุด 2
1,000 บาท
500 บาท

ข้อสอบ เคมี A-level ปี 66--65-64-63

เคมี A-level ปี 66-65-64-63
2,500 บาท
2,200 บาท

ตะลุยโจทย์ เคมี A-level (ล่าสุดปี66)

ตะลุยโจทย์ เคมี A-level ครบทุกปี (ล่าสุดปี66)
4,000 บาท
3,000 บาท

PHYSICS จับเวลาทำข้อสอบ (12 ชุด ทดสอบ)

PHYSICS จับเวลาทำข้อสอบ (12 ชุด ทดสอบ)
4,500 บาท

ข้อสอบ TCAS (ปี 2553-ปัจจุบัน)

PHYSICS ข้อสอบ TCAS (ปี 2553-ปัจจุบัน)
4,500 บาท

คอร์สมหาลัย

เคมีมหาวิทยาลัย

Org. Chem 1 เคมีมหาวิทยาลัย
6,000 บาท
5,500 บาท

เคมีมหาวิทยาลัย

Org. Chem 2 เคมีมหาวิทยาลัย
6,000 บาท
5,500 บาท