ชีวะ สอวน. Bio100

slider

ราคา

6,000

5,000 บาท

โดยฐานภูมิ์ มั่นคงโตพันธุ์ (ครูพี่กิต BiO100)

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

133 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

103

บทเรียน

ความยาว VDO

111 ชั่วโมง 11 นาที

ชีวะ สอวน. Bio100

รายละเอียดคอร์สเรียน

1.1. Characteristic Of Life (คุณสมบัติของสมช.) 37:27  
1.2..Biology (ชีววิทยา) 18:47  
2.1. Microscopy 1:41:21  
2.2..วิธีการใช้ LM (Compound Light Microscope) 36:54  
3.1..Biochemistry 19:59  
3.2..Organic Compound 18:28  
3.3..Biomolecule (สารชีวโมเลกุล) 1:05:30  
3.4..Lipids 48:28  
3.5..Protein Structure 44:08  
4. Metabolism and enzyme FREE 1:13:45  
5.1..Cell structure and function 56:09  
5.2..Eukaryotic Cell 1:07:11  
5.3..Vacuole 42:33  
5,4..Endosymbiosis Theory 52:03  
6 Cell Transport (การขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์) 1:21:46  
7.1..Cell Division FREE 1:12:53  
7.2..Overview Of Meiosis 52:11  
8 Cellular Respiration (การสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน) 1:47:25  
9.1..Genetics 1:26:37  
9.2..Probability (ความน่าจะเป็น) 37:09  
9.3..สรุปการทำโจทย์ Complete Dominance 25:27  
9.4..ตัวอย่างโจทย์ 46:42  
10 Extension Of Mendelian Genetics 50:02  
11. Quantitative Genetics 1:05:55  
12 Thomas Hunt Morgan 1:02:12  
13 Genetics Of Sex And Sex-Linked Gene 34:55  
14 .Human Genetics 43:32  
15.1..Molecular Genetics(1) 1:05:27  
15.2..DNA Replication Model 58:19  
15.3..Central Dogma 1:19:53  
16 DNA Mutation 41:30  
17 DNA Technology 1:23:44  
18.1..Evolution 1:07:06  
18.2..Population Genetics (พันธุศาสตร์ประชากร) 55:16  
18.3..ตัวอย่างโจทย์ และ Species Concept 38:50  
19.1..Plant Structure (โครงสร้างพืช) FREE 1:51:25  
19.2..Root (ราก) FREE 1:48:03  
19.3..Leaf (ใบ) FREE 31:16  
20.1..Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง) 52:52  
20.2..Absorption Spectrum And Action Spectrum 1:08:52  
20.3..Light Reaction (ปฏิกิริยาแสง) 36:33  
20.4..Carbon Fixation (ปฏิกิริยาการตรึง C ) 55:57  
20.5..C4 Plant 32:31  
20.6..Cam Plant 1:09:30  
21.1..Plant Reprocduction Of Angiosperm (การสืบพันธุ์ของพืชดอก) 35:03  
21.2..Flower (พืชดอก) 48:44  
21.3..Asexual Reproduction In Plant (การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ) 52:55  
21.4..การสร้าง Microspore 1:45:40  
22.1..Plant Transport (การลำเลียงสารของพืช) 1:22:13  
22.2..Mineral (ธาตุอาหาร) 52:33  
23.1..Plant Response (การตอบสนองของพืช) 47:22  
23.2..Plant Hormones 1:06:16  
23.3..Gibberellins 41:16  
23.4..Auxins (เพิ่มเติม) 11:13  
24.1..Circulatory System FREE 1:14:10  
24.2..Human Heart (หัวใจของมนุษย์) 58:03  
24.3..Heart Type (ประเภทของหัวใจ) 1:08:12  
24.4..Blood Vessel (เส้นเลือดของหัวใจ) 1:14:34  
24.5..Blood (องค์ประกอบของเลือด) 1:14:18  
25.1..Overview Of Gi System 1:47:41  
25.2..Human Gi System 1:57:58  
25.3.การทำลาย Red Blood Cell 1:12:17  
26.1..Respiratory System (ระบบหายใจ) 1:14:54  
26.2..Human Respiratory Tract (ทางเดินหายใจของมนุษย์) 1:23:15  
26.3..Lung Volume (ปริมาตรปอด) 1:42:27  
27.1..Homeostasis (การรักษาดุลภาพ) 1:23:24  
27.2..Excretory System (ระบบขับถ่าย) 1:24:41  
27.3..Human Urinary System (ระบบขับถ่ายปัสวะของมนุษย์) 1:21:48  
27.4..Renin-Angiotensin Aldosterone System (Raas) 27:17  
28.1..Immune System (ระบบภูมิคุ้มกัน) 57:02  
28.2..Adaptive Immunity (ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจง) 50:11  
28.3..Hir Integration 58:36  
29.1..ระบบประสาท Nervous Systerm (ระบบที่ทำหน้าที่ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า) FREE 1:39:11  
29.2..ระบบประสาท Membrane Potential (ศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์) 1:23:48  
29.3..ระบบประสาท Synapse 1:10:32  
29.4..ระบบประสาท Cns (Central Nervous System) 1:43:45  
29.5..ระบบประสาท Pns (Peripheral Nervous System) 1:24:04  
30.1..ระบบอวัยวะรับสัมผัส Sensory System 1:26:54  
30.2..ระบบอวัยวะรับสัมผัส Photoreceptor 1:51:21  
31.1..ระบบต่อมไร้ท่อ Endocrine System 1:50:44  
31.2..ระบบต่อมไร้ท่อ Thyroid Gland 58:17  
31.3..ระบบต่อมไร้ท่อ Fsh And Lh 1:22:53  
32.1..การสืบพันธุ์ของสัตว์ Reproductive System 1:42:16  
32.2..การสืบพันธุ์ของสัตว์ Female Reproductive System 1:07:14  
33.1..บทที่5 การเจริญเติบโตของสัตว์ Animal Developme 1:24:46  
33.2..การเจริญเติบโตของสัตว์ Blastulation 1:12:52  
33.3..การเจริญเติบโตของสัตว์ Extraembryonic Membrane Of Amniotes FREE 1:12:06  
34.1..ระบบกล้ามเนื้อกระดูก Musculoskeletal System 1:32:50  
34.2..ระบบกล้ามเนื้อกระดูก Muscle 1:08:39  
34.3..ระบบกล้ามเนื้อกระดูก Bone (กระดูกแข็ง) 47:26  
35.1..พฤติกรรมสัตว์ Behaviors 1:15:58  
36.1 Ecology 31:34  
36.2 Population Ecology 35:06  
36.3 กราฟแสดงการอยู่รอดของสมช.ในปชก 50:48  
36.4 Community Ecology 1:15:56  
36.5 Ecosystem Ecology (นิเวศวิทยาระบบนิเวศ) 1:00:59  
37.1 อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 1:03:05  
37.2 Protists-The Origin Of Eukaryote 1:11:26  
37.3 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม Fungi 46:26  
37.4 ลักษณะทั่วไปของพืชบก (Land Plants) 1:35:14  
37.5 Kingdom Animalia 39:13  
37.6 Phylum Porifera 1:22:04  
37.7 Phylum Echinodermata 43:07  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนระเอียดมากๆคับชอบที่สุดแล้ว
    ชยา*************กุล

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
abigcenter

ธ. กสิกรไทย

บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

050-8-91497-0


หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คุณต้องสมัครเรียนคอร์สนี้ก่อน ถึงจะเข้าบอร์ดถาม-ตอบได้