M200 (เคมี สอวน. ค่าย 1) โดย P Max

slider

ราคา

9,500

8,500 บาท

โดยa.big center

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

52 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

68

บทเรียน

ความยาว VDO

43 ชั่วโมง 8 นาที

เนื้อหาค่าย 1 เคมี สอวน. เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ตรง รู้เนื้อหา รู้เทคนิค รู้ข้อสอบ ทำสำเร็จด้วยตัวเองมาแล้ว เป็นผู้แทนประเทศฯ 3 สมัยซ้อน

รายละเอียดคอร์สเรียน

1.1 สเปกตรัมของแสงและสมการพลังค์ (Spectrum & Planck's Equation) FREE 32:12  
เฉลยละเอียดแบบฝึกหัดคอร์ส M200 ทุกข้อ [QR Code] 0:13  
เฉลย Exercise 1A 12:58  
1.2 การแผ่รังสีของวัตถุดำ (Blackbody Radiation) 30:51  
1.3 ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริค (Photoelectric) Part 1 35:56  
1.3 ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริค (Photoelectric) Part 2 41:43  
1.4 แบบจำลองอะตอมของโบหร์ (Bohr Atomic Model) 1:14:05  
1.5 สมการคลื่นของเดอบรอย (De Broglie's Equation) 23:36  
1.6 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก (Heisenberg) 38:10  
1.7 สมการชโรดิงเงอร์และฟังก์ชันคลื่น (Schrodinger) 1:07:25  
1.8 เลขควอนตัม (Quantum Number) FREE 36:56  
1.9 ปรากฏการณ์ชิลดิ้ง (Shielding Effect) 48:53  
2.1ABC ประจุฟอร์มอล 1:14:41  
เฉลย Exercise 2A 23:20  
2.1D สูตรลิวอิสของสารประกอบอินทรีย์ 25:08  
2.2A ทฤษฎี Valence Bond (VB) 40:11  
2.2B ทฤษฎี Hybridization 52:23  
เฉลย Exercise 2B 23:58  
2.3 ทฤษฎี Molecular Orbital (MO) Part 1 40:53  
2.3 ทฤษฎี Molecular Orbital (MO) Part 2 40:39  
3.1 เลขนัยสำคัญ (Significant Figures) 42:24  
3.2 เทคนิคตัดหน่วย (Unit Conversion Factor) 35:28  
3.3 การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก (Gravimetric Analysis) 32:28  
3.4 การไทเทรตตรง (Direct Titration) 47:05  
3.5 การไทเทรตย้อนกลับ (Back Titration) 32:52  
เฉลย Exercise 3D 31:17  
4.1 สมการของแก๊สอุดมคติและกฎความดันย่อยของดอลตัน 42:20  
4.2 สมการแวนเดอร์วาลล์ (Van De Waals) 39:26  
4.3AB ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก็ส (Kinetic Theory of Gas) 52:16  
4.3C การกระจายตัวความเร็วแก๊ส (Maxwell-Boltzmann Distribution) 31:35  
5.1 กระบวนการเกิดสารละลาย 19:48  
5.2AB ความดันไอของสารละลาย [กฎของราอูลท์ Raoult's Law] 27:27  
5.2CD กราฟความดันไอ และกฎของเฮนรี (Henry's Law) 46:45  
5.3 การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดและลดลงของจุดเยือกแข็ง 19:46  
5.4 ความดันออสโมติก (Osmotic Pressure) 13:19  
5.5 Van't Hoff Factor (i) 45:44  
6.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (Rate of Reaction) 52:07  
6.2A กฎอัตรา Empirical 35:38  
6.2BC กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล และ กฎอัตราอินทิเกรต 59:08  
6.2D ครึ่งชีวิต (Half-Life) 31:21  
6.3A ทฤษฎีการชน (Collision Theory) 39:09  
6.3B ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตรา (Factors Affecting Rates) 34:45  
6.4 การหากฎอัตราจากปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 44:40  
6.5 สมการอาร์เรเนียส (Arrhenius Equation) 32:21  
7.1 & 7.2 หลักการของสมดุลและค่าคงที่สมดุล 43:22  
7.3 การคำนวณเกี่ยวกับสมดุล 55:00  
7.4 การคำนวณสมดุลแบบมีการประมาณค่า (Estimation) 37:44  
7.5 การกวนสมดุล (Equilibrium Shift) 43:42  
7.6 การกวนสมดุล (Equilibrium Shift) 24:03  
7.7 การทำนายทิศทางสมดุลโดยใช้ Q 22:21  
7.8AB การคำนวณแบบกวนสมดุล 31:27  
7.8C สมการ Van't Hoff สำหรับการเปลี่ยนอุณหภูมิ 26:17  
8.1AB นิยามกรด-เบส และ คู่กรด-คู่เบส [Acid-Base] 38:17  
8.1CD ความแรงของกรด-เบส 44:32  
8.1E การคำนวณ pH ของกรด-เบส 1:04:02  
8.2AB เกลือ และ การทำนายฤทธิ์เกลือ [Salt] 34:27  
8.2CD ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) และการคำนวณ pH เกลือ 30:34  
8.3AB บัฟเฟอร์และการคำนวณ pH บัฟเฟอร์ 45:46  
8.3C การเปลี่ยน pH บัฟเฟอร์ 30:34  
8.3DE การเตรียมบัฟเฟอร์ 37:21  
สรุปการหา pH ทุกรูปแบบ 14:06  
8.4A การไทเทรตกรด-เบส 1:10:29  
8.4BC กราฟการไทเทรตและอินดิเคเตอร์ (Indicator) 53:45  
เฉลย Exercise 8H 53:51  
9A สมดุลการละลายและสภาพการละลาย (Solubility) 38:16  
9B การตกตะกอน 16:05  
9C.1 การแยกสารด้วยการตกตะกอน 43:09  
9C.2 การตกตะกอนซัลไฟด์ 36:01  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
abigcenter

ธ. กสิกรไทย

บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

050-8-91497-0


หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คุณต้องสมัครเรียนคอร์สนี้ก่อน ถึงจะเข้าบอร์ดถาม-ตอบได้