เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 205 ชั่วโมง 9 นาที
194 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 232 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
A.BIG Center

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) และ Ph.D. เคมีอินทรีย์, University of Pittsburgh, USA อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนชั้นนำ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย พระหฤทัยคอนแวนต์ สามเสนวิทยาลัย อัสสัมชัญวิทยาลัย เป็นต้น

Chem Ent 1+2 -22%

Chem Ent 1+2

โดย ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 9,000 7,000 บาท
  เพิ่มลงตะกร้า สมัครเรียนคอร์สนี้

Chem Ent 1+2

Chem Entrance 1
เวลา(นาที)
ความปลอดภัย 49:16  
โครงสร้างอะตอม Part 1-1 FREE 1:19:28  
โครงสร้างอะตอม Part 1-2 1:34:59  
โครงสร้างอะตอม Part 2-1 1:32:11  
โครงสร้างอะตอม Part 2-2 1:36:54  
เฉลยโครงสร้างอะตอม ข้อ 1-106 Part 1-1 31:40  
เฉลยโครงสร้างอะตอม ข้อ 1-106 Part 1-2 31:28  
เฉลยละเอียด โครงสร้างอะตอม ข้อ1-60 1:37:34  
เฉลยละเอียด โครงสร้างอะตอม ข้อ 60-111 1:43:19  
แนวโน้มตารางธาตุ Part 1-1 57:14  
แนวโน้มตารางธาตุ Part 1-2 1:09:24  
แนวโน้มตารางธาตุ Part 2-1 1:29:52  
แนวโน้มตารางธาตุ Part 2-2 1:44:48  
แนวโน้มตารางธาตุ Part 3-1 22:36  
แนวโน้มตารางธาตุ Part 3-2 24:05  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 1-50 1:21:26  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 51-100 1:42:32  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 101-140 2:06:12  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 141-176 1:31:49  
พันธะเคมี Part 1-1 44:06  
พันธะเคมี Part 1-2 51:29  
พันธะเคมี Part 2-1 1:08:45  
พันธะเคมี Part 2-2 1:13:14  
พันธะเคมี Part 3-1 1:36:04  
พันธะเคมี Part 3-2 1:41:16  
เฉลยพันธะเคมี ข้อ 1-70 Part 1-1 48:24  
เฉลยพันธะเคมี ข้อ 1-70 Part 1-2 53:49  
เฉลยพันธะเคมี ข้อ 71-160 Part 1-1 29:00  
เฉลยพันธะเคมี ข้อ 71-160 Part 1-2 33:45  
เฉลยละเอียดพันธะเคมี ข้อ 1-50 1:39:49  
เฉลยละเอียดพันธะเคมี ข้อ 51-100 1:55:13  
เฉลยละเอียดพันธะเคมี ข้อ 101-130 1:36:05  
เฉลยละเอียดพันธะเคมี ข้อ 131-174 2:28:48  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 Part 1-1 39:13  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 Part 1-2 42:46  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 Part 2-1 52:47  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 Part 2-2 1:09:10  
เฉลยปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 1-50 Part 1-1 54:15  
เฉลยปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 1-50 Part 1-2 52:34  
เฉลยปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 51-66 Part 1-1 40:30  
เฉลยปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 51-66 Part 1-2 41:40  
เฉลยละเอียดข้อสอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 1-40 2:25:28  
เฉลยละเอียดข้อสอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 41-70 2:15:52  
เฉลยละเอียดข้อสอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 71-97 2:20:28  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 Part 1-1 41:41  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 Part 1-2 45:30  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 Part 2-1 55:28  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 Part 2-2 55:46  
เฉลยปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 1-50 Part 1-1 14:25  
เฉลยปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 1-50 Part 1-2 13:31  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 Part 3-1 1:03:43  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 Part 3-2 1:18:51  
เฉลยปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 51-80 Part 1-1 18:49  
เฉลยปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 51-80 Part 1-2 22:10  
เฉลยปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 81-139 Part 1-1 50:09  
เฉลยปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 81-139 Part 1-2 51:27  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 1-30 1:10:05  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 31-58 1:45:15  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 59-82 1:45:23  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 82-100 1:27:40  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 101-125 1:51:42  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 125-148 1:26:19  
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว Part 1-1 1:18:27  
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว Part 1-2 1:24:18  
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว Part 2-1 44:45  
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว Part 2-2 50:37  
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว Part 3-1 27:07  
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว Part 3-2 25:07  
เฉลยแก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 1-50 Part 1-1 13:51  
เฉลยแก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 1-50 Part 1-2 19:31  
เฉลยแก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 51-109 Part 1-1 43:54  
เฉลยแก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 51-109 Part 1-2 48:13  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ1-40 1:31:07  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 41-76 1:53:14  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 77-100 1:30:07  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 101-118 50:24  
อัตราการเกิดปฏิกิริยา Part 1-1 20:18  
อัตราการเกิดปฏิกิริยา Part 1-2 13:48  
อัตราการเกิดปฏิกิริยา Part 2-1 1:24:00  
อัตราการเกิดปฏิกิริยา Part 2-2 1:27:31  
เฉลยอัตราการเกิดปฏิกิริยา ข้อ 1-156 Part 1 42:41  
เฉลยอัตราการเกิดปฏิกิริยา ข้อ 1-156 Part 2 49:32  
เฉลยละเอียด ข้อสอบอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1-45 1:17:16  
เฉลยละเอียด ข้อสอบอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 46-80 1:18:16  
เฉลยละเอียด ข้อสอบอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 81-129 1:58:30  
เฉลยละเอียด ข้อสอบอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 130-155 1:34:32  
เฉลยละเอียด ข้อสอบอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 156-180 1:28:47  
สอบวัดผล Part 1 29:03  
สอบวัดผล Part 2 28:44  
Chem Entrance 2
เวลา(นาที)
สมดุลเคมี Part 1-1 FREE 1:32:17  
สมดุลเคมี Part 1-2 1:36:09  
เฉลยสมดุลเคมี,สมดุล Part 2-1 1:29:24  
เฉลยสมดุลเคมี,สมดุล Part 2-2 1:35:26  
เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 1-80,สมดุล Part 3-1 25:57  
เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 1-80,สมดุล Part 3-2 27:01  
เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 81-120 Part 1-1 19:15  
เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 81-120 Part 1-2 17:10  
เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 121-172 Part 1-1 56:10  
เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 121-172 Part 1-2 56:09  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 1-30 1:37:33  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 31-60 1:22:31  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 61-90 1:08:21  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 91-120 1:24:53  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 121-139 1:35:53  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 140-160 1:27:38  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 161-182 1:41:43  
กรด-เบส 1 Part 1-1 59:31  
กรด-เบส 1 Part 1-2 1:11:00  
กรด-เบส 1 Part 2-1 1:09:50  
กรด-เบส 1 Part 2-2 1:04:26  
กรด-เบส 2 Part 1-1 33:53  
กรด-เบส 2 Part 1-2 37:09  
เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 1-70 Part 1-1 14:25  
เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 1-70 Part 1-2 14:02  
กรด-เบส 2 Part 2-1 1:14:52  
กรด-เบส 2 Part 2-2 1:17:06  
เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 71-128 Part 1-1 40:49  
เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 71-128 Part 1-2 41:56  
เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 1-80 Part 1-1 10:47  
เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 1-80 Part 1-2 10:31  
เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 81-150 Part 1-1 31:05  
เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 81-150 Part 1-2 38:06  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 1-40 1:56:27  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 41-80 1:27:23  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 81-100 56:38  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 101-132 1:48:31  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 1-30 1:29:11  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 31-70 1:36:48  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 71-100 1:26:02  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 101-115 1:00:05  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 116-130 1:41:16  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 131-147 1:15:55  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 147-164 1:16:40  
เคมีอินทรีย์ Part 1-1 47:38  
เคมีอินทรีย์ Part 1-2 52:29  
เคมีอินทรีย์ Part 2-1 1:19:10  
เคมีอินทรีย์ Part 2-2 1:22:38  
เคมีอินทรีย์ Part 3-1 56:08  
เคมีอินทรีย์ Part 3-2 1:00:36  
เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 1-100 Part 1-1 35:31  
เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 1-100 Part 1-2 41:41  
เคมีอินทรีย์ Part 4-1 19:54  
เคมีอินทรีย์ Part 4-2 22:29  
เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 101-200 Part 1-1 34:20  
เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 101-200 Part 1-2 32:30  
เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 201-297 Part 1-1 1:04:40  
เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 201-297 Part 1-2 1:08:41  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 1-50 1:56:15  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 51-100 1:39:37  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 101-150 2:08:41  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 151-200 1:59:34  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 201-250 2:50:51  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 251-304 2:29:32  
สารชีวโมเลกุล Part 1-1 27:37  
สารชีวโมเลกุล Part 1-2 32:54  
สารชีวโมเลกุล Part 2-1 54:11  
สารชีวโมเลกุล Part 2-2 57:56  
สารชีวโมเลกุล Part 3-1 30:48  
สารชีวโมเลกุล Part 3-2 34:00  
เฉลยสารชีวโมเลกุล ข้อ 1-103 Part 1-1 52:45  
เฉลยสารชีวโมเลกุล ข้อ 1-103 Part 1-2 54:06  
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ Part 1-1 35:56  
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ Part 1-2 34:48  
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ Part 2-1 1:30:03  
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ Part 2-2 1:30:06  
เฉลยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 1-50 Part 1-1 56:10  
เฉลยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 1-50 Part 1-2 57:08  
เฉลยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 51-127 Part 1-1 51:05  
เฉลยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 51-127 Part 1-2 48:16  
เฉลยละเอียดผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 1-40 1:10:28  
เฉลยละเอียดผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 41-80 1:04:17  
เฉลยละเอียดผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 81-128 1:40:59  
เคมีไฟฟ้า Part 1-1 43:35  
เคมีไฟฟ้า Part 1-2 34:46  
เคมีไฟฟ้า Part 2-1 44:35  
เคมีไฟฟ้า Part 2-2 51:28  
เคมีไฟฟ้า Part 3-1 1:20:29  
เคมีไฟฟ้า Part 3-2 1:19:29  
เคมีไฟฟ้า Part 4-1 19:01  
เคมีไฟฟ้า Part 4-2 20:29  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 1-40 Part 1-1 14:00  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 1-40 Part 1-2 13:10  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 1-68 Part 1-1 44:39  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 1-68 Part 1-2 40:39  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 41-100 Part 1-1 36:20  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 41-100 Part 1-2 34:42  
เคมีอุตสาหกรรม,เฉลยข้อสอบเคมีอุตสาหกรรม Part 1-1 38:57  
เคมีอุตสาหกรรม,เฉลยข้อสอบเคมีอุตสาหกรรม Part 1-2 39:53  
ข้อสอบวัดผล Part 1-1 47:26  
ข้อสอบวัดผล Part 1-2 50:46  
เคมี วิชาสามัญ ปี 64
เวลา(นาที)
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี64 ข้อ 1-10 44:50  
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี64 ข้อ 11-20 52:13  
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี64 ข้อ 21-32 50:41  
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี64 ข้อ 33-45 1:09:58  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 050-8-91497-0 บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ