ประถมปลาย

ชดเชย Juion2 ปี66

ชดเชย Juion2 ปี66
9,900 บาท

ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1

ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1
19,500 บาท
13,000 บาท

ทบทวนพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นในการสอบเข้า ม.1 ทั้งหมด โดยปูความรู้ให้ใหม่หมด เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับเรียน Junior 2 ต่อไป

Junior 1 เนื้อหาพื้นฐานสรุปใจความสำคัญ
5,000 บาท
4,500 บาท

เพิ่มเติมความรู้เชิงลึกทั้งในบทที่เรียนมาก่อนแล้ว ใน Junior 1 และเสริมเนิ้อหาเพิ่มเติมอีกหลายบท เพื่อให้น้องๆ ที่พื้นฐานความรู้ที่แน่นขึ้น ใช้ในการสอบเข้า ม.1 โดยมีการจำลองการสอบ 3 ครั้ง

Junior 2 เพิ่มเติมความรู้เชิงลึก
5,000 บาท
4,500 บาท

เนื้อหาเกินหลักสูตร, วิเคราะห์โจทย์ขั้นสูง 500 ข้อ เพิ่มเติมความรู้ เพื่อใช้ในการสอบเข้าห้องกิฟท์ หรือห้องโครงการพิเศษ ที่เน้นความรู้ที่เกินหลักสูตรขึ้นไป โดยมีการสอนข้อสอบเก่าโครงการกิฟท์ของหลาย ๆ โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ พร้อมจำลองการสอบ 1 ครั้ง

Junior 3 เนื้อหาเกินหลักสูตร วิเคราะห์โจทย์ขั้นสูง 500 ข้อ
5,000 บาท
4,500 บาท

ตะลุยโจทย์ขั้นสูงทั้งแบบง่ายและแบบยาก พร้อมเฉลยละเอียดรวม 1,000 ข้อ ทั้งโจทย์ง่าย โจทย์ยาก ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบ ทุกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ก่อนสอบเข้า ม.1 โดยมีการจำลองการสอบ 5 ครั้ง

Junior 4 ตะลุยโจทย์ขั้นสูง 1,000 ข้อ
5,000 บาท
4,500 บาท

ทบทวนเนื้อหาติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง ระดับชั้น ป.6 สอบเข้า ม.1

มิดไมล์ Gifted
1,500 บาท
1,300 บาท

คอร์ส ม.ต้น

ชีววิทยาพืช

Sci 1A ชีววิทยาพืช
5,000 บาท
4,500 บาท

ฟิสิกส์ พื้นฐาน

Sci 2A ฟิสิกส์ พื้นฐาน
5,000 บาท
4,500 บาท

ฟิสิกส์ ขั้นสูง

Sci 2B ฟิสิกส์ ขั้นสูง
5,000 บาท
4,500 บาท

เคมีพื้นฐาน

Sci 3A เคมี พื้นฐาน
5,000 บาท
4,500 บาท

เคมี ขั้นสูง

Sci 3B เคมี ขั้นสูง
5,000 บาท
4,500 บาท

วิทย์กายภาพ

Sci 4A วิทย์กายภาพ
5,000 บาท
4,500 บาท

ชดเชยSci2A ปี66

ชดเชยSci2A ปี66
9,900 บาท

ชดเชย Sci2B ปี66

ชดเชย Sci2B ปี66
9,900 บาท

ชีววิทยาสัตว์ พื้นฐาน

Sci 5A ชีววิทยาสัตว์ พื้นฐาน
5,000 บาท
4,500 บาท

ชีววิทยาสัตว์ ขั้นสูง

Sci 5B ชีววิทยาสัตว์ ขั้นสูง
5,000 บาท
4,500 บาท

สอบเข้า ม.4

พิชิตสอบเข้า ม.4 สรุปเนื้อหา ทั้งหมดที่ต้องรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.4

Sci 6A พิชิตสอบเข้า ม.4 สรุปเนื้อหา
4,500 บาท
2,500 บาท

พิชิต เคมี สอบเข้า ม.4 - เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ จภ วมว และ โรงเรียนชั้นนำ

พิชิต เคมี สอบเข้า ม.4 ( TU MWIT KVIS จภ วมว และโรงเรียนชั้นนำ)
2,400 บาท
1,900 บาท

พิชิต ชีวะ สอบเข้า ม.4 ( TU MWIT KVIS จภ วมว และ โรงเรียนชั้นนำ )

พิชิต ชีวะ สอบเข้า ม.4 ( TU MWIT KVIS จภ วมว และโรงเรียนชั้นนำ)
2,800 บาท
2,200 บาท

เคมี ม.ปลาย

โปรโมชั่นเคมี ม.ปลาย ยกแพ็ค

ยกแพ็ค ม.ปลาย

ยกแพ็ค เคมี ม.ปลาย
20,000 บาท
12,000 บาท

เคมี ม.ปลาย หลักสูตรใหม่

เคมี ม.4 เทอม 1 หลักสูตรใหม่

เคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
4,500 บาท
3,900 บาท

คมี ม.4 เทอม 2 หลักสูตรใหม่

เคมี ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
4,500 บาท
3,700 บาท

เคมี ม.5 เทอม 1 หลักสูตรใหม่

เคมี ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
4,500 บาท
3,300 บาท

เคมี ม.5 เทอม 2 หลักสูตรใหม่

เคมี ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
4,500 บาท
3,900 บาท

เคมี ม.6 เทอม 1-2 หลักสูตรใหม่

เคมี ม.6 เทอม 1 และ 2 (หลักสูตรใหม่)
4,500 บาท
3,400 บาท

เคมี ม.ปลาย หลักสูตรเตรียมอุดม

เคมี ม.4 เทอม 1 เตรียมอุดม

เคมี ม.4 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ
4,500 บาท
3,900 บาท

เคมี ม.4 เทอม 2 เตรียมอุดม

เคมี ม.4 เทอม 2 TU เตรียมอุดมฯ
4,500 บาท
3,400 บาท

เคมี ม.5 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ

เคมี ม.5 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ
4,500 บาท
3,900 บาท

เคมี ม.5 เทอม 2 TU เตรียมอุดมฯ

เคมี ม.5 เทอม 2 TU เตรียมอุดมฯ
4,500 บาท
3,400 บาท

เคมี ม.6 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ

เคมี ม.6 เทอม 1 TU เตรียมอุดมฯ
4,500 บาท
3,900 บาท

เคมี ม.ปลาย ทั่วไป

เคมี ม.4 แข่งขัน

Chem 4C เคมี ม.4 แข่งขัน
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.6 แข่งขัน

Chem 5D เคมี ม.6 แข่งขัน
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี ม.ปลาย เรื่องย่อย

โครงสร้างอะตอม

โครงสร้างอะตอม (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

แนวโน้มตารางธาตุ

สมบัติของธาตุ (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

พันธะเคมี

พันธะเคมี (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

ปริมาณสารสัมพันธ์ 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

ปริมาณสารสัมพันธ์ 2

ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

แก๊ส ของเหลว ของแข็ง

แก๊ส ของเหลว ของแข็ง (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

สมดุลเคมี

สมดุลเคมี (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

กรด - เบส

กรด เบส (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

เคมีอินทรีย์

เคมีอินทรีย์ (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

สารชีวโมเลกุล

สารชีวโมเลกุล (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

เคมีไฟฟ้า 1

เคมีไฟฟ้า 1 (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

เคมีไฟฟ้า 2

เคมีไฟฟ้า 2 (บทเดี่ยว)
2,000 บาท
1,900 บาท

ชีววิทยา ม.ปลาย

โปรโมชั่นชีววิทยา ม.ปลาย ยกแพ็ค

Bio ยกแพ็ค

ยกแพ็ค ชีวะ ม.ปลาย
22,500 บาท
8,000 บาท

ชีววิทยา ม.ปลาย

Bio 4A

Bio 4A
4,500 บาท
2,000 บาท

Bio 4B

Bio 4B
4,500 บาท
2,000 บาท

Bio 5A

Bio 5A
4,500 บาท
2,000 บาท

Bio 5B

Bio 5B
4,500 บาท
2,000 บาท

Bio 6AB

Bio 6AB
4,500 บาท
2,000 บาท

ชีววิทยา ม.ปลาย เรื่องย่อย

พบกับคอร์สเรียนออนไลน์หมวดนี้ได้เร็ว ๆ นี้

เคมี IJSO

เคมี IJSO สำหรับสอบรอบแรก

เคมี IJSO
8,500 บาท
7,500 บาท

เคมี IJSO สำหรับสอบรอบ2

เคมี IJSO 2
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมี สอวน.

เคมี สอวน. 1 โดย P Max สำหรับน้องๆ ที่สนใจ เคมี สอวน. เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ตรง รู้เนื้อหา รู้เทคนิค รู้ข้อสอบ ทำสำเร็จด้วยตัวเองมาแล้ว เป็นผู้แทนประเทศฯ 3 สมัยซ้อน

M100 เคมี สอวน. 1 โดย P Max
8,500 บาท
7,500 บาท

เนื้อหาค่าย 1 เคมี สอวน. เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ตรง รู้เนื้อหา รู้เทคนิค รู้ข้อสอบ ทำสำเร็จด้วยตัวเองมาแล้ว เป็นผู้แทนประเทศฯ 3 สมัยซ้อน

M200 เคมี สอวน. 2 (ค่าย 1) โดย P Max
8,500 บาท
8,000 บาท

เนื้อหาค่าย 2 เคมี สอวน. เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ตรง รู้เนื้อหา รู้เทคนิค รู้ข้อสอบ ทำสำเร็จด้วยตัวเองมาแล้ว เป็นผู้แทนประเทศฯ 3 สมัยซ้อน

M300 เคมี สอวน. 3 (ค่าย 2) โดย P Max
9,500 บาท
9,000 บาท

เคมี สอวน. 4 (TChO) โดย P Max

M400 เคมี สอวน. 4 (TChO) โดย P Max
10,000 บาท
9,500 บาท

Entrance/TCAS

Chem TCAS ซุปเปอร์แพ็ค = สรุปเนื้อหา Chem Entrance + ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ครบทุกปี

Chem TCAS BIG PACK
13,000 บาท
8,500 บาท

สรุปเนื้อหา Chem Entrance 1 และ 2 พร้อมทำข้อสอบเอนท์เก่า ข้อสอบPAT2 และข้อสอบวิชาสามัญ ในแต่ละบท

Chem Entrance 1 + 2 (แถม วิชาสามัญ ปี 64 + 65)
9,000 บาท
7,000 บาท

เคมีสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทบทวนเนื้อหาเคมี ส่วนที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS เนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ แนวทาง สสวท. ที่เน้นวิเคราะห์และการประยถกต์ความรู้ โดนเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ 0 ถึง 10 พร้อมทำโจทย์

Chem Entrance 1
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมีสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทบทวนเนื้อหาเคมี ส่วนที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS เนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ แนวทาง สสวท. ที่เน้นวิเคราะห์และการประยถกต์ความรู้ โดนเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ 0 ถึง 10 พร้อมทำข้อสอบเก่า ข้อสอบ PAT2 และวิชาสามัญ

Chem Entrance 2
4,500 บาท
4,000 บาท

Mock Exam เคมี วิชาสามัญ ชุด 1

Mock Exam เคมี วิชาสามัญ ชุด 1
1,000 บาท
500 บาท

Mock Exam เคมี วิชาสามัญ ชุด 2

Mock Exam เคมี วิชาสามัญ ชุด 2
1,000 บาท
500 บาท

ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 64

เคมี วิชาสามัญ ปี 65-64-63
2,500 บาท
2,200 บาท

ตะลุยโจทย์ เคมี 9 วิชาสามัญ

ตะลุยโจทย์ เคมี 9 วิชาสามัญ ครบทุกปี
4,000 บาท
3,000 บาท

ตะลุยโจทย์ เคมี PAT 2

ตะลุยโจทย์ เคมี PAT 2 ครบทุกปี
4,000 บาท
3,000 บาท

คอร์สมหาลัย

เคมีมหาวิทยาลัย

Org. Chem 1 เคมีมหาวิทยาลัย
4,500 บาท
4,000 บาท

เคมีมหาวิทยาลัย

Org. Chem 2 เคมีมหาวิทยาลัย
4,500 บาท
4,000 บาท