ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1

slider

ราคา

19,500

15,500 บาท

โดยดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เรียนได้

730

วัน

ได้รับสิทธิ์

151 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

68

บทเรียน

ความยาว VDO

121 ชั่วโมง 1 นาที

ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1

รายละเอียดคอร์สเรียน

ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1

01 ระบบร่างกาย 1 FREE 1:53:29  
02 ระบบร่างกาย 2 1:53:38  
03 ระบบร่างกาย 3 1:45:28  
04 ระบบร่างกาย 4 + การดำรงชีวิตของสัตว์ 1 1:38:47  
05 การดำรงชีวิตของสัตว์ 2 + สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1 1:47:31  
06 เฉลยระบบร่างกาย + สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2 1:46:04  
07 เฉลการดำรงชีวิตสัตว์ + สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 1:47:26  
08 เฉลยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม + สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 1:40:40  
09 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2 1:40:53  
10 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 3 1:41:50  
11 สารเคมีในชีวิต 4 + พลังงานไฟฟ้า 1 1:42:33  
12 เฉลยสารเคมี + พลังงานไฟฟ้า 2 1:52:47  
13 พลังงานไฟฟ้า 3 1:53:23  
14 เฉลยพลังงานไฟฟ้า + ปรากฎการณ์ของโลก และ เทคโนโลยีอวกาศ 1:30:23  
15 สอบวัดผล 1:38:59  
01 ร่างกายมนุษย์ 1 FREE 1:51:01  
02 ร่างกายมนุษย์ 2 , การเจริญเติบโต 1 1:40:34  
03 การเจริญเติบโต 2 , ยาเสพติด 1 1:48:16  
04 ยาเสพติด 2 , สิ่งมีชีวิต 1 1:37:07  
05 สิ่งมีชีวิต 2 1:51:42  
06 เฉลยสิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม 1 1:48:19  
07 สิ่งแวดล้อม 2 , ดิน 1:52:14  
08 หิน 1:48:43  
09 แร่ , สภาพอากาศ 1 1:47:30  
10 สภาพอากาศ 2 , สารเคมีในชัวิตประจำวัน 1 1:50:13  
11 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2 , ไฟฟ้า 1 1:47:58  
12 ไฟฟ้า 2 , เทคโนโลยีอวกาศ 1 1:53:33  
13 เทคโนโลยี่อวกาศ 2 , ข้อสอบ ชุด 1 1:49:19  
14 ดวงดาวในท้องฟ้า 1 , ข้อสอบชุด 2 1:53:45  
15 ดวงดาวในท้องฟ้า 2 , ข้อสอบชุด 3 1:59:00  
เฉลยการบ้านดวงดาวบนท้องฟ้า 12:17  
01 ชุดที่ 1 ข้อ 1-15 FREE 1:58:18  
02 ชุดที่ 1 ข้อ 16-41 1:55:17  
03 ชุดที่ 1 ข้อ 42-64 1:57:49  
04 ชุดที่ 1 ข้อ 65-90 1:54:47  
05 ชุดที่ 1 ข้อ 91-99 / ชุดที่ 2 ข้อ 1-18 (นาที 51) 2:00:37  
06 ชุดที่ 2 ข้อ 19-57 1:54:27  
07 ชุดที่ 2 ข้อ 58-70 / ชุดที่ 3 ข้อ 1-33 (นาที 41) 2:01:35  
08 ชุดที่ 3 ข้อ 34-77 1:56:02  
09 ชุดที่ 4 ข้อ 1-30 / ชุดที่ 5 ข้อ 1-20 (1 ชม 34 นาที) 2:03:57  
10 ชุดที่ 5 ข้อ 21-60 / ชุดที่ 6 ข้อ 1-8 (1 ชม 57) 2:00:09  
11 ชุดที่ 6 ข้อ 9-65 1:55:08  
12 Gifted ชุดที่ 1 ข้อ 1-40 / Gifted ชุดที่ 2 ข้อ 1-10 (1 ชม 39) 1:53:29  
13 Gifted ชุดที่ 2 ข้อ 11-40 / Gifted ชุดที่ 3 ข้อ 1-10 (1 ชม 47) 1:53:47  
14 Gifted ชุดที่ 3 ข้อ 11-40 / Gifted ชุดที่ 4 ข้อ 1-40 (1 ชม 21) 1:47:09  
15 ข้อสอบวัดผล 2:03:36  
01 แบบฝึกหัดชุด 1 ข้อ 1-50 FREE 2:00:59  
02 แบบฝึกหัดชุด 2 ข้อ 1-50 / ชุด 3 ข้อ 1-25 (1 ชม 36 นาที) 2:00:01  
03 ข้อสอบวัดผลชุด 1 2:02:44  
04 แบบฝึกหัดชุด 3 ข้อ 26-50 / ชุด 4 ข้อ 1-50 (นาที 43) 1:56:46  
05 แบบฝึกหัดชุด 5 ข้อ 1-50 / ชุด 6 ข้อ 1-23 (1 ชม 38 นาที) 1:59:43  
06 ข้อสอบวัดผลชุด 2 2:04:02  
07 แบบฝึกหัดชุด 6 ข้อ 24-50 / ชุด 7 ข้อ 1-45 (1 ชม 9 นาที) 1:57:21  
08 แบบฝึกหัดชุด 7 ้ข้อ 46-5 / ชุด 8 ข้อ 1-50 / ชุด 9 ข้อ 1-10 (1 ชม 48 นาที) 1:58:28  
09 ข้อสอบวัดผลชุด 3 1:58:27  
10 แบบฝึกหัดชุด 9 ข้อ 11-50 / ชุด 10 ข้อ 1-40 (1 ชม 12 นาที) 1:56:14  
11 แบบฝึกหัดชุด 10 ข้อ 41-50 / ชุด 11 ข้อ 1-50 / ชุด 12 ข้อ 1-25 (1 ชม 33 นาที) 1:55:43  
12 ข้อสอบวัดผลชุด 4 / แบบฝึกหัดชุด 12 ข้อ 26-50 (1 ชม 32 นาที) 1:58:09  
13 แบบฝึกหัดชุด 13 ข้อ 1-50 / ชุด 14 ข้อ 1-25 (1 ชม 33 นาที) 1:56:57  
14 แบบฝึกหัดชุด 14 ข้อ 26-50 / ชุด 15 ข้อ 1-50 (นาที 54) 1:59:28  
15 ข้อสอบวัดผลชุด 5 2:04:59  
เฉลยข้อสอบตัวจริง ข้อ 1-25 FREE 1:58:56  
เฉลยข้อสอบตัวจริง ข้อ 26-46 1:14:50  
แนวข้อสอบชุดที่1 ข้อ 1-30 47:26  
แนวข้อสอบชุดที่2 ข้อ 1-30 1:17:09  
แนวข้อสอบชุดที่3 ข้อ 1-20 44:57  
แนวข้อสอบชุดที่3 21-30 29:10  
แนวข้อสอบชุดที่4 ข้อ 1-50 1:37:16  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • เยี่ยมมาก
  ปุญ************ล้ำ

 • so fun i really wanted to go and study at a.bigcentre
  ลภั******************กูล

 • ดีมากกก
  Kan*************lap

 • เรียนแล้วมีความสุข
  ปฐพ*****ขาว

 • สิท*****************ุฒิ

 • สอนดีมากกก
  ชญา*******ญย์

 • อรท*****กุล

 • ดีมากค
  เจต****************กุล

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
abigcenter

ธ. กสิกรไทย

บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

050-8-91497-0


หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คุณต้องสมัครเรียนคอร์สนี้ก่อน ถึงจะเข้าบอร์ดถาม-ตอบได้