เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 129 ชั่วโมง 35 นาที
73 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 730 วัน
จำกัดเวลาเรียน 193 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
A.BIG Center

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) และ Ph.D. เคมีอินทรีย์, University of Pittsburgh, USA อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนชั้นนำ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย พระหฤทัยคอนแวนต์ สามเสนวิทยาลัย อัสสัมชัญวิทยาลัย เป็นต้น

ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1 -33%

ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1

โดย ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 13,000 บาท เท่านั้น!

19,500 บาท


ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1

Junior 1 | เนื้อหาพื้นฐานสรุปใจความสำคัญ
เวลา(นาที)
ระบบร่างกาย 1 FREE 1:58:05  
ระบบร่างกาย 2 1:58:55  
ระบบร่างกาย 3 1:55:50  
เฉลยระบบร่างกาย 1:05:33  
การดำรงชีวิตของสัตว์ 1 46:03  
การดำรงชีวิตของสัตว์ 2 1:36:35  
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1 17:16  
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2 1:54:38  
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 1:26:27  
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 29:33  
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2 1:57:03  
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 3 1:54:43  
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 4 1:55:03  
เฉลยสารเคมีในชีวิตประจำวัน 41:15  
พลังงานไฟฟ้า 1 1:19:53  
พลังงานไฟฟ้า 2 1:51:29  
พลังงานไฟฟ้า 3 2:01:02  
เฉลยพลังงานไฟฟ้า 31:47  
ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ 1:29:04  
สอบวัดผล 2:02:44  
Junior 2 | เพิ่มเติมความรู้เชิงลึก
เวลา(นาที)
ร่างกายมนุษย์ 1 FREE 2:03:36  
ร่างกายมนุษย์ 2 , การเจริญเติบโต 1 2:08:15  
การเจริญเติบโต 2 , ยาเสพติด 1 2:03:25  
ยาเสพติด 2 , สิ่งมีชีวิต 1 2:02:36  
สิ่งมีชีวิต 2 1:51:40  
เฉลยสิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม 1 1:59:33  
สิ่งแวดล้อม 2 , ดิน 1:57:57  
หิน 2:08:07  
แร่ , สภาพอากาศ 1 2:02:13  
สภาพอากาศ 2 , สารเคมีในชัวิตประจำวัน 1 1:59:10  
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2 , ไฟฟ้า 1 2:07:21  
ไฟฟ้า 2 , เทคโนโลยีอวกาศ 1 2:00:15  
เทคโนโลยี่อวกาศ 2 , ข้อสอบ ชุด 1 2:08:33  
ดวงดาวในท้องฟ้า 1 , ข้อสอบชุด 2 2:10:53  
ดวงดาวในท้องฟ้า 2 , ข้อสอบชุด 3 2:07:31  
Junior 3 | เนื้อหาเกินหลักสูตร, วิเคราะห์โจทย์ขั้นสูง 500 ข้อ
เวลา(นาที)
ชุดที่ 1 ข้อ 1-20 FREE 2:06:00  
ชุดที่ 1 ข้อ 21-45 2:00:02  
ชุดที่ 1 ข้อ 45-74 1:59:15  
ชุดที่ 1 ข้อ 74-99 1:40:31  
ชุดที่ 2 ข้อ 1-9 16:20  
ชุดที่ 2 ข้อ 10-34 1:57:56  
ชุดที่ 2 ข้อ 35-70 1:58:39  
ชุดที่ 3 ข้อ 1-50 1:58:47  
ชุดที่ 3 ข้อ 51-77 , ชุดที่ 4 ข้อ 1-20 1:48:24  
ชุดที่ 4 ข้อ 21-30 , ชุดที่ 5 ข้อ 1-39 1:57:32  
ชุดที่ 5 ข้อ 40-60 , ชุดที่ 6 ข้อ 1-25 2:03:46  
ชุดที่ 6 ข้อ 26-65 , Gifted ชุดที่ 1 ข้อ 1-10 2:04:12  
Gifted ชุดที่ 1 ข้อ 11-40 , ชุดที่ 2 ข้อ 1-10 2:02:44  
Gifted ชุดที่ 2 ข้อ 11-40 , ชุดที่ 3 ข้อ 1-14 2:00:35  
Gifted ชุดที่ 3 ข้อ 15-40 , ชุดที่ 4 ข้อ 1-40 2:00:53  
ข้อสอบวัดผล 1:54:03  
Junior 4 | ตะลุยโจทย์ขั้นสูง 1,000 ข้อ
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัดชุด 1 ข้อ 1-50 FREE 2:01:42  
แบบฝึกหัด2 ข้อ 1-50 , ชุด 3 ข้อ 1-25 2:02:25  
ข้อสอบวัดผลชุด 1 2:04:28  
แบบฝึกหัดชุด 3 ข้อ 26-50, ชุด 4 ข้อ 1-50 1:57:38  
แบบฝึกหัดชุด 5 ข้อ 1-50, ชุด 6 ข้อ 1-23 2:03:26  
ข้อสอบวัดผลชุด 2 2:04:51  
แบบฝึกหัดชุด 6 ข้อ 24-50, ชุด 7 ข้อ 1-50 1:58:36  
แบบฝึกหัดชุด 8 ข้อ 1-50 , ชุด 9 ข้อ 1-25 2:02:43  
ข้อสอบวัดผลชุด 3 1:57:44  
แบบฝึกหัดชุด 9 ข้อ 26-50 , ชุด 10 ข้อ 1-50 2:00:35  
แบบฝึกหัดชุด 11 ข้อ 1-50 , ชุด 12 ข้อ 1-25 1:52:08  
ข้อสอบวัดผลชุด 4 , แบบฝึกหัดชุด 12 ข้อ 26-50 2:01:14  
แบบฝึกหัดชุด 13 ข้อ 1-50 , ชุด 14 ข้อ 1-25 2:03:47  
แบบฝึกหัดชุด14 ข้อ 26-50 , ชุด 15 ข้อ 1-50 2:00:59  
ข้อสอบวัดผลชุด 5 2:12:44  
มิดไมล์ Gifted
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบตัวจริง ข้อ 1-25 FREE 1:58:56  
เฉลยข้อสอบตัวจริง ข้อ 26-46 1:14:50  
แนวข้อสอบชุดที่1 ข้อ 1-30 47:26  
แนวข้อสอบชุดที่2 ข้อ 1-30 1:17:09  
แนวข้อสอบชุดที่3 ข้อ 1-20 44:57  
แนวข้อสอบชุดที่3 21-30 29:10  
แนวข้อสอบชุดที่4 ข้อ 1-50 1:37:16  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 050-8-91497-0 บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สิทธิศาสตร์ คุณมงคลวุฒิ 277

  • สอนดีมากกก
    ชญาภา ภัชษญย์ 277

  • อรทัย นวกุล 277

  • ดีมากค
    เจติพัทธ์ โรจนพิทยากุล 277